Lưới chắn sân Bóng đá

Lưới Khung Thành

Giống như khung thành bóng đá lưới khung thành cũng có nhiều loại, kích cỡ và chất lượng khác nhau, tùy theo nhu cầu của khách hàng.